Aprendre a mirar

JOSEP M. ESQUIROL

La mirada humana més penetrant és la que detecta el caràcter extraordinari d’allò tan familiar. (…) Com s’aprèn a mirar? Mirant, de la mateixa manera que s’aprèn a pensar pensant. L’exercici és el principal mestratge. (…) Aprendre a mirar és, fonamentalment, aprendre a parar atenció.