Creuar fronteres: un patrimoni cultural comú

Espiritualitat, intel·ligència espiritual, creixement interior, religió, religions… tenen cabuda a l’aula? A què refereixen aquests termes? Dins d’aquest àmbit, hi ha continguts que puguin afavorir el procés d’aprenentatge de tot el grup classe, o és qüestió d’opció personal?
Text presentat amb motiu de la participació de T. Guardans a la Taula de debat “La resposta de l’educació a la diversitat religiosa”. ICE Josep Pallach, Universitat de Girona. (novembre 2012).