H. Esteve, R. Galve i Ll. Ylla. Ser a l’escola. Una pedagogia per descobrir la interioritat. (Pagès, 2013)

En un món saturat d’estímuls, en una societat de canvi constant i d’alta velocitat, cal que l’escola s’ocupi del creixement del món interior; que n’afavoreixi un desenvolupament sa i ric és més necessari que mai. No es tracta, però, de carregar l’escola amb una nova missió, no es tracta d’incorporar una nova matèria. Els autors,…

L. López González. Maestros del corazón: hacia una pedagogía de la interioridad . (Wolters Kluwer, 2013)

Deu especialistes, des de diverses disciplines, aporten fonaments, experiències i perspectives sobre el desenvolupament interior i el seu treball en l’àmbit educatiu. Des de la psicopedagogia, la neurociència, la filosofia, l’educació emocional… amb articles de: José M. Bautista, Rafael Bisquerra, Ruth Galve, C. González Pérez, L. López González, Guillem Massot, Ramon M. Nogués, Josep Otón,…