L. López González. Maestros del corazón: hacia una pedagogía de la interioridad . (Wolters Kluwer, 2013)

Deu especialistes, des de diverses disciplines, aporten fonaments, experiències i perspectives sobre el desenvolupament interior i el seu treball en l’àmbit educatiu. Des de la psicopedagogia, la neurociència, la filosofia, l’educació emocional… amb articles de: José M. Bautista, Rafael Bisquerra, Ruth Galve, C. González Pérez, L. López González, Guillem Massot, Ramon M. Nogués, Josep Otón,…