Sharon Creech. Un batec alhora. (Pagès editors, 2018. 172 pgs. Traducció de Dolors Udina)

Arribo a les últimes línies plena d’agraïment. Pàgina a pàgina, amb un ritme molt àgil, “vers lliure” (diu la contracoberta), frases breus que cabrien molt bé a la pantalla del telèfon, he pogut fruir compartint la vida de l’Annie, una noia de dotze anys. L’Annie que corre per i amb plaer, que no entén perquè…

Aprenentatge en profunditat. The Learning in Depth Project

L’impulsa Kieran Egan. Una aposta per un ensenyament que ajudi a obrir els ulls a la realitat, a mobilitzar totes les capacitats en els processos d’aprenentatge de tal manera que ‘aprendre’ posi als nens i nenes en camí vers la descoberta, la sorpresa; vers l’experiència de que “sempre hi ha més”; vers un jo que…