Tradició d’origen: Fe Bahà’i, paraules extretes dels Escrits de Bahà’u’llàh. S’hi inclouen també paraules de Ramakrishna, Gandhi, l’emperador Asoka i Ibn ‘Arabi.

Elements de treball: prendre contacte amb la Fe Bahà’i i el seu missatge de concòrdia. Interrogar-se sobre el que separa i el que uneix a les persones. Mirar de definir l’àmbit de l’experiència espiritual, i els seus trets característics. Conèixer iniciatives (i persones) dedicades a afavorir el diàleg interreligiós.

 

Text i suggeriments de treball: descarregar en PDF

oak-tree-charleston

Com un sol arbre

Beneït és aquell que s’associa amb tot ésser humà amb un esperit de màxima bondat i amor.

Consagreu-vos a la promoció del benestar i la pau dels fills dels homes. Dediqueu les vostres ments i la vostra voluntat a l’educació dels pobles i races de la terra, que les dissensions que els separen siguin esborrades de la seva faç.

Sou els fruits d’un sol arbre i les fulles d’una sola branca. Tracteu els altres amb el màxim amor i harmonia, amb amistat i companyonia.

Aquell Qui és el Sol de la Veritat em testifica. Tan potent és la llum de la unitat que pot il·luminar la Terra sencera. La veritable religió és font d’amor i harmonia entre els éssers humans i la causa principal del desenvolupament de qualitats elevades.

 Paraules de Bahà’u’llàh (1817-1892), fundador de la Fe Bahà’i