La idea bàsica del projecte educatiu Learning in depth, de Kieran Egan, és proporcionar a cada alumne un tema de recerca que l’acompanyarà des d’infantil fins a secundària. Es proposa l’exploració d’aquest tema com a medi pel qual cada nen, cada nena, podran viure l’experiència de que “sempre hi ha més”, que “conèixer” és una aventura sense fi que ens posa davant d’una realitat inexhaurible.

Egan Book _Figure1

Presentació del projecte:
Kieran Egan. Learning in depth: A simple innovation that can transform schooling. Chicago, The University of Chicago Press, 2010. 220 p. Es pot accedir al llibre des del lloc web creat entorn al programa: Imaginative Education Research Group

Egan aposta per un ensenyament que ajudi a obrir els ulls a la realitat, a mobilitzar totes les capacitats en els processos d’aprenentatge, de tal manera que ‘aprendre’ posi als nens i nenes en camí vers la descoberta, la sorpresa; vers l’experiència de que “sempre hi ha més”; vers un jo que deixa d’ocupar el centre de l’escena per a convertir-se en instrument d’interès per la realitat. Oferim alguns fragments del llibre (traduïts) en el document adjunt (en pdf):

Descarregar

I a continuació la síntesi de la proposta tal com apareix a les últimes pàgines del llibre (pgs. 215-216)

Un breu resum del Programa Aprenentatge en Profunditat

El programa Aprenentatge en Profunditat està dissenyat com una contribució addicional que les escoles poden fer a l’educació dels alumnes. Tot i ser relativament simple, té el potencial per produir un gran impacte. L’objectiu és construir coneixement, comprensió, habilitats, i pràctiques fonamentals per a un aprenentatge efectiu.

La idea bàsica

La primera setmana d’escolarització, s’assignarà aleatòriament a cada estudiant un tema per aprendre en profunditat. Els temes poden ser coses com els ocells, les pomes, el circ, els ferrocarrils, el sistema solar, etc. Cada alumne estudiarà el tema que li ha estat assignat fins al grau 12, conjuntament amb el seu currículum habitual. Els estudiants es trobaran regularment amb el seu tutor, que els donarà orientació, suggeriments i ajut alhora que van construint la seva pròpia carpeta sobre el tema.

L’objectiu és que cada estudiant, al final de la seva escolarització hagi desenvolupat una experiència genuïna sobre el tema. El projecte proposa – i aprofita el que la recerca pot suggerir – que aquest procés d’aprenentatge en profunditat té el potencial de transformar l’experiència de l’escolarització de quasi tots els nens, transformant la seva relació amb el coneixement i entenent la seva naturalesa.

Alguns dels beneficis potencials de l ‘Aprenentatge en Profunditat

– Per als estudiants:  Proporciona coneixement ampli i profund d’un tema, dona una profunda comprensió de la naturalesa del coneixement, implica en l’aprenentatge  la imaginació i les emocions dels estudiants, construeix confiança i fa créixer la seva experiència en l’ús d’internet i la seva capacitat d’organització.
– Per als mestres:  Els mestres fan descobertes conjuntament amb els estudiants; no hi ha pressions de notes i avaluacions, treballen amb aprenents entusiastes i el coneixement en profunditat dels estudiants enriqueix l’ensenyament habitual.
– Per a l’escola: Ofereix als alumnes grans i petits, una mitjà de cooperació en l’aprenentatge, converteix l’escola un centre d’experiència en molts temes, enriqueix la cultura de l’escola i els expositors sobre els diferents temes esdevenen un focus d’atenció força atractiu.

Aquesta proposta d’un nou element del currículum està basada en la creença que aprendre alguna cosa en profunditat afegirà una dimensió important a l’educació de cada persona. Parteix del principi que com més sabem d’alguna cosa, més interès ens provoca.

 

La Nit: L’olla de Baio i altres textos

I si… sempre fos de dia? O de nit? Observar la nit, parar-hi atenció, valorar-la… Posar de relleu l’alternança de nit i dia, el contrast entre el món de la nit i el món del dia… Quines activitats podem dur a terme per tal d’assaborir i prendre més consciència d’un aspecte de la realitat que potser passem per alt? Un relat del poble Guaraní -l’Olla de Baio-, un mite egipci, el diàleg amb un rabí, alguns poemes i altres recursos ens conviden a explorar la nit.