Propostes al servei del cultiu de l’atenció, de l’escolta, de l’interès.
Activitats que pretenen afavorir una relació de qualitat amb la realitat, propiciant el desenvolupament
de les capacitats que la fan possible. Sense oblidar explorar les aportacions dels llenguatges simbòlics.