Propostes al servei del cultiu de l’atenció, de l’escolta, de l’interès.
Activitats que pretenen afavorir una relació de qualitat amb la realitat, propiciant el desenvolupament
de les capacitats que la fan possible. Sense oblidar explorar les aportacions dels llenguatges simbòlics.

La Nit: L’olla de Baio i altres textos

I si… sempre fos de dia? O de nit? Observar la nit, parar-hi atenció, valorar-la… Posar de relleu l’alternança de nit i dia, el contrast entre el món de la nit i el món del dia… Quines activitats podem dur a terme per tal d’assaborir i prendre més consciència d’un aspecte de la realitat que potser passem per alt? Un relat del poble Guaraní -l’Olla de Baio-, un mite egipci, el diàleg amb un rabí, alguns poemes i altres recursos ens conviden a explorar la nit.