Itineraris de treball que conviden a investigar què vol dir créixer de debò:
recursos al servei de la reflexió, el diàleg i la descoberta sobre les possibilitats
de créixer plenament com a éssers humans.