Música, imatge, poesia: creacions capaces de contagiar interès,
meravella, indagació, gratitud, gratuïtat… i més.
La selecció té relació amb elements explorats a l’àmbit “d’Aprendre a mirar”.