On trobar pistes que ens orientin en la possibilitat de créixer per dins?
En els itineraris de recerca d’aquelles persones que, abans que nosaltres,
han indagat en l’aventura de la vida (Petjades), en tot un llegat de textos
que és ben ampli i divers (Pistes per explorar).