Reflexions per aprofundir en el significat de créixer i explorar
els reptes d’esdevenir plenament humans en el segle XXI.

A Pas a pas s’ofereixen els treballs que va duent a terme l’equip d’Otsiera.
En sintonia recull un ventall d’aportacions enriquidores.

La educación olvidada: dimensiones, capacidades y lenguajes excluidos

ADA GALÁN
Una professora de filosofia reflexiona sobre una educació que ajudi a donar sentit a la vida, que vagi en la línia “d’ensenyar a ser”. Havia proposat als seus alumnes de 1r de Batxillerat que escrivissin un diari filosòfic. Va quedar colpida en veure que en molts d’ells apareixia el neguit i el desànim dels nois i noies davant d’un nou dia, d’una nova setmana…