Contes i narracions per orientar i enriquir els processos de creixement,
acompanyats d’alguns suggeriments.